2009, നവംബർ 29, ഞായറാഴ്‌ച

സൈലന്റ് വാലിയിലെ ശബ്ദ ഘോഷം .
---------------------------
നിശ്ശബ്ദമീ
താഴ്വാരത്തില്‍
സഹ്യന്‍റെ ജടാ ഭാരം
ഉലഞ്ഞഴിയുന്നു.

കാട്ടു പെണ്ണിന്‍റെ
ഉര്‍വ്വരതയില്‍
മല്ലീശ്വരന്‍റെ
മനമിളകുന്നു.

മുളംകുടിലും,
മുള്‍പ്പടര്‍പ്പും
സൈരന്ധ്രിയുടെ
തപ്ത നിശ്വാസങ്ങളില്‍
വിറ കൊള്ളുന്നു .

വന്യതയുടെ
വാത്മീകങ്ങളില്‍,
മദ ഗന്ധം പേറി,
പാല്‍പ്പതയോഴുക്കി,
കുന്തി പിറക്കുന്നു.

* * * * * * * * *

ഭരണം, നിയമം ,
പരി പാലന മന്ത്രം.
പ്രഖ്യാപിത ഘോഷം,
ദേശീയോദ്യാനം!

കാല ഭേദങ്ങളുടെ
പ്രഹസനങ്ങളോട്
നിശബ്ധത തുളച്ച്
ചീവീടുകളുടെ
വന രോദനം.

നാം കണ്ട കാഴ്ചകള്‍.,
കാണാതെ പോയതും,
കണ്ടു മടുത്തതും..
പരിസ്ഥിതി തകരുന്നു.
പ്രകൃതി മരിക്കുന്നു.!

നിശബ്ദതയുടെ
താഴ്വാരത്തില്‍
മൂകത നിലക്കുന്നു.
ശബ്ദ ഘോഷ -
ഗാംഭീര്യത്തോടെ,
നിശബ്ധത മരിക്കുന്നു.

-------------------------------

.

1 അഭിപ്രായം:

 1. നിശ്ശബ്ദമീ
  താഴ്വാരത്തില്‍
  സഹ്യന്‍റെ ജടാ ഭാരം
  ഉലഞ്ഞഴിയുന്നു.

  കാട്ടു പെണ്ണിന്‍റെ
  ഉര്‍വ്വരതയില്‍
  മല്ലീശ്വരന്‍റെ
  മനമിളകുന്നു.

  മുളംകുടിലും,
  മുള്‍പ്പടര്‍പ്പും
  സൈരന്ധ്രിയുടെ
  തപ്ത നിശ്വാസങ്ങളില്‍
  വിറ കൊള്ളുന്നു .

  വന്യതയുടെ
  വാത്മീകങ്ങളില്‍,
  മദ ഗന്ധം പേറി,
  പാല്‍പ്പതയോഴുക്കി,
  കുന്തി പിറക്കുന്നു.

  അത്രയും മതിയായിരുന്നല്ലൊ

  നിശബ്ദതയുടെ
  താഴ്വാരത്തില്‍
  മൂകത നിലക്കുന്നു.
  ശബ്ദ ഘോഷ -
  ഗാംഭീര്യത്തോടെ,
  നിശബ്ധത മരിക്കുന്നു.

  പിന്നെ ഇതും

  ഈ ഭാഗങ്ങള്‍ നന്നായിരിക്കുന്നു

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ