2011, നവംബർ 24, വ്യാഴാഴ്‌ച

--------------------------
''കാലമാം മുറിവ്.,
ഉണങ്ങിടും നേരമെങ്കിലും-
ചൊല്‍ക നീ.,
വെറുക്കയില്ലീയിനി
നിന്നെ
ഞാന്‍....''


---------------------------

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മാഷെ,
  കാലമാം മുറിവ്........മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. വെറുക്കയില്ലീയിനി
  നിന്നെ
  ഞാന്‍...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ഉണങ്ങിടും നേരമെങ്കിലും-
  ചൊല്‍ക നീ.,

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ