2011, ഡിസംബർ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച----------------------------------

''അണകളോരോന്നായ് പൊട്ടാറുണ്ട്.,
നോവ്‌
നിറയുമ്പോഴും,
കാലം
വിധിവേഷം കെട്ടി
തുള്ളുംപോഴും.

ജീവന്‍റെ തൂവല്‍ ചിറ
കാലം പൊളിക്കും നേരം ,
ശപിച്ചു കേഴാന്‍ മാത്രം
നീയാരാണ്‌??

പഠിപ്പിച്ചതേ പാടുക -
അടിമതന്‍ കര്‍മം;

'വാസാംസി ജീര്‍ണ്ണാനി' ''

----------------------------------------

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. നമ്മുടെ ഉള്ളില്‍ ഒരു അടിമയുണ്ട്..നല്ല കവിത

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ജീവന്‍റെ തൂവല്‍ചിറ കാലം പോളിക്കാതിരിക്കട്ടെ


  മനോഹരമായ കൊച്ചു കവിത
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. പഠിപ്പിച്ചതേ പാടുക -
  അടിമതന്‍ കര്‍മം;

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. പഠിപ്പിച്ചതേ പാടുക -
  അടിമതന്‍ കര്‍മം;

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. വാസാംസി ജീര്‍ണ്ണാനി-
  പാമ്പ് അതിന്റെ പടം ഉരിയുന്നതുപോലെ മനുഷ്യന്‍ തന്റെ ജീര്‍ണ്ണിച്ച ചിന്തകളെ ഉപേക്ഷിച്ചിടട്ടെ...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. ജീവന്‍റെ തൂവല്‍ ചിറ
  കാലം പൊളിക്കും നേരം ,
  ശപിച്ചു കേഴാന്‍ മാത്രം
  നീയാരാണ്‌??

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ